Névnapok: Ma: Rudolf Holnap: Andrea, Ilma
Nyitólap > Hit- és erkölcstan

Naptár

h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Hit- és erkölcstan

Hittan tájékoztató a 2024/25-as tanévre vonatkozóan
(kattintásra letölthető)

Tájékoztató az etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről

(Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a; A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése , valamint 182/A.-182/B.§-a)

Tisztelt Szülők!

Önöknek a 2024/2025-ös tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskola pedagógusai által tanított ETIKA vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN (hittan) oktatását válasszák.

Etika/hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás a teljes iskolai időszakra szól. A választást minden év május 20-áig lehet módosítani, amely a következő tanévre vonatkozik. Ezt írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyházi jogi személy képviselője felé.

Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek és nem fakultatív délutáni elfoglaltságok. Az etika és a hit- és erkölcstan értékelése az e-naplóban történik, a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt a hitoktató tájékoztatása alapján – az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A leendő első osztályos tanulóink szülői nyilatkozattételének időpontja:

az általános iskolai beiratkozás alkalmával,  2024. április 18-19-én nyilatkozhatnak. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etika oktatásban részesül.

 

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók.

Az adatok átadását követően, az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit-és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

Intézményünkben, a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában és Gölle Telephelyén a 2024-25-ös tanévben az elmúlt évek jógyakorlata alapján a magyar katolikus és magyar evangélikus egyházzal való együttműködés keretében kerül megszervezésre tanulóink számára a hit- és erkölcstan oktatás. A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót az alábbi dokumentumban olvashatják.

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket arról is, hogy tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

 

Az etika oktatását az intézmény pedagógusai végzik. Az alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását: Somogyiné Dancs Katalin tanárnő.

 

Tisztelettel:

Faludyné Kiss Szilvia
igazgató

 

Taszár, 2024. március 25.

 

 

 

Tájékoztató a katolikus egyház által tartott hit- és erkölcstan oktatás tartalmáról

Kedves Szülők!

Az általános iskolákban mind a nyolc évfolyamon választható tantárgy a katolikus hit- és erkölcstan. A katolikus hit- és erkölcstan a Biblia és Jézus tanításán alapszik. Mögötte áll a kereszténység 2000 éves tapasztalata, olyan tanítás, amely sok-sok kiváló embert nevelt: szenteket, kitűnő tudósokat, művészeket, sportolókat. Európa kultúrája még ma is magán hordozza a keresztény tanítás nyomait. Ez tartotta meg hazánkat is, több mint 1000 éven át. Ez az a tanítás, amely a gyermekek és fiatalok számára igazi támaszt nyújthat életük örömeiben és nehéz óráiban is. Ez óvhatja meg őket az öngyilkosság, a kábítószerek és a romboló közösségek veszélyeitől.

A tanítási órákon az Ecclesia Hittankönyvekből sajátítják el a tanulók a tantervben előírt ismereteket, amelyben

Szeretettel várjuk a megkeresztelt, vallásukat gyakorló családból jövő gyermekeket, azokat is, akik bármilyen okból kifolyólag nem gyakorolják vallásukat, és a meg nem keresztelt gyermekeket is, hiszen a hit- és erkölcstan óra vallásgyakorlás nélkül is látogatható. Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a vallásos nevelésben nem részesült szülők szeretnék megadni azt, amiben ők maguk – önhibájukon kívül – nem részesülhettek.

Éppen ezért szeretettel ajánljuk mindenkinek a katolikus hit- és erkölcstant!

 

 

Tájékoztató az evangélikus egyház által tartott hit- és erkölcstan oktatás tartalmáról

Tisztelt Szülők!

Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítást komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez.

Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mitől teljes az életünk? Milyen értéket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének az ereje?

Az evangélikus hit és erkölcstant választó diákok egyúttal meghívást is kapnak a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet minden támogatott ifjúsági és családi alkalmaira úgy, mint a Hittantáborok, Kirándulások, Családi napok Stb.

Reméljük, minél többen találkozunk jövőre is az Evangélikus Hittanórákon!

Üdvözlettel a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet Lelkészei és Hitoktatói!

 

 

 

További információk:

 

Plébániai Unió

Cím: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 13.

Telefonszám: (30)-756-3383

Email cím: iroda@koine.hu

Hitoktatók:

alsó tagozaton és 5. évfolyamon: Szakály Józsefné

6. 7. 8. évfolyamon: Horváth Lóránt

Római Katolikus Plébánia

Cím: 7272 Gölle, Hősök tere 3.

Telefonszám: (82) – 374-140

Hitoktató: Szász Gyula

Kaposvári Evangélikus Egyházközség

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 39.

Telefonszám: (20)-933-3379

Email: kaposvar@lutheran.hu

Hitoktató: Hegedűs Gábor

© 2010 taszariskola.hu - Minden jog fenntartva.