Névnapok: Ma: Natália Holnap: Judit
Nyitólap > Hit- és erkölcstan

Naptár

h k sz cs p sz v
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Hit- és erkölcstan

Hittan tájékoztató a 2022/23-as tanévre vonatkozóan
(kattintásra letölthető)

 

Tájékoztató az etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről

(Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a; A nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése , valamint 182/A.-182/B.§-a)


Tisztelt Szülők!

Önöknek a 2022/2023-as tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskola pedagógusai által tanított ETIKA vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN (hittan) oktatását válasszák.

Etika/hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás a teljes iskolai időszakra szól. A választást minden év május 20-áig lehet módosítani, amely a következő tanévre vonatkozik. Ezt írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyházi jogi személy képviselője felé. Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek és nem fakultatív délutáni elfoglaltságok. Az etika és a hit- és erkölcstan értékelése az e-naplóban történik, a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt a hitoktató tájékoztatása alapján – az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A leendő első osztályos tanulóink szülői nyilatkozattételének időpontja:
az általános iskolai beiratkozás alkalmával, 2021. április 21-22-én nyilatkozhatnak. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók.

Az adatok átadását követően, az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit-és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

Intézményünkben, a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában a 2022-23-as tanévben az elmúlt évek jógyakorlata alapján a magyar katolikus egyházzal való együttműködés keretében kerül megszervezésre tanulóink számára a hit- és erkölcstan oktatás. A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatónkat az alábbi dokumentumban olvashatják.

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket arról is, hogy tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

Az etika oktatását az intézmény pedagógusai végzik. Az alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását: Somogyiné Dancs Katalin tanárnő.

 

 

Tájékoztató a katolikus egyház által tartott hit és erkölcstan oktatás tartalmáról

 

Kedves Szülők!

Az általános iskolákban mind a nyolc évfolyamon választható tantárgy a katolikus hit- és erkölcstan. A katolikus hit- és erkölcstan a Biblia és Jézus tanításán alapszik. Mögötte áll a kereszténység 2000 éves tapasztalata, olyan tanítás, amely sok-sok kiváló embert nevelt: szenteket, kitűnő tudósokat, művészeket, sportolókat. Európa kultúrája még ma is magán hordozza a keresztény tanítás nyomait. Ez tartotta meg hazánkat is, több mint 1000 éven át. Ez az a tanítás, amely a gyermekek és fiatalok számára igazi támaszt nyújthat életük örömeiben és nehéz óráiban is. Ez óvhatja meg őket az öngyilkosság, a kábítószerek és a romboló közösségek veszélyeitől.

A tanítási órákon az Ecclesia Hittankönyvekből sajátítják el a tanulók a tantervben előírt ismereteket, amelyben Szeretettel várjuk a megkeresztelt, vallásukat gyakorló családból jövő gyermekeket, azokat is, akik bármilyen okból kifolyólag nem gyakorolják vallásukat, és a meg nem keresztelt gyermekeket is, hiszen a hit- és erkölcstan óra vallásgyakorlás nélkül is látogatható. Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a vallásos nevelésben nem részesült szülők szeretnék megadni azt, amiben ők maguk – önhibájukon kívül – nem részesülhettek.

Éppen ezért szeretettel ajánljuk mindenkinek a katolikus hit- és erkölcstant!

 

További információk:

Plébániai Unió

Cím: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 13.

Telefonszám: (30)-756-3383

Email cím: iroda@koine.hu

Hitoktatók:

alsó tagozaton és 5., 6. évfolyamon: Szakály Józsefné

7. 8. évfolyamon: Bakterné Magyar Margit

 

Római Katolikus Plébánia

Cím: 7272 Gölle, Hősök tere 3.

Telefonszám: (82) – 374-140

Hitoktatás: Szász Gyula

© 2010 taszariskola.hu - Minden jog fenntartva.