Névnapok: Ma: Szabina Holnap: Simon, Szimonetta
Nyitólap > Beiskolázás

Naptár

h k sz cs p sz v
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Beiskolázás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!


Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. Gyermeke körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találja meg:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség (igény esetén időpont egyeztetéssel 7:30-17 óráig is.)

A személyes ügyintézést a kialakult helyzet miatt kizárólag előre egyeztett időpontban tudjuk biztosítani.

Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon 8-16 óra között: 82-575-018

A személyes beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Kaposvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Minden felmerülő kérdéssel fordulhat intézményünkhöz, lehetőségeink szerint megadjuk a választ az Ön részére.

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat!

Taszár, 2021. április 6.

Tisztelettel:

Faludyné Kiss Szilvia
intézményvezető

 

Felhasználói segédlet a KRÉTA beiratkozási moduljához

 

Hirdetmény a beíratkozásról

 Tisztelt Szülők! Kedves Óvodások!

A leendő első évfolyamosok és szüleik számára tervezett Ovis-suli programjainkon a járványhelyzet miatt változtatnunk kellett, de alább megtekinthetik bemutakozó kisfilmjeinket, melyet szeretettel ajánlunk az érdeklődők figyelmébe.

Bizakodunk, hogy a jelenlegi tanév második felében személyesen is találkozhatunk!

 

Tisztelettel:

Faludyné Kiss Szilvia
intézményvezető

Iskolánk bemutatkozása

Elsősök bemutatkozása

 

Elsős tanítók bemutatkozása

„Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével.”

/Márai Sándor/

Takács Kata vagyok a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola tanítója. Taszáronélek. 2000-ben mentem férjhez. Két lányom született. Lili másodéves a  Budapesti Gazdasági Egyetemen, Lujza 9. évfolyamos a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban. Hobbim a kirándulás, természetfotózás.

Pedagógiai munkámat az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában kezdtem, ahol napközis tanító voltam, majd felsőben és alsóban magyar nyelv és irodalmat, vizuális nevelést tanítottam.

Jelenleg a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola göllei telephelyén tanítok, 1-4. összevont osztályban: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika, technika és vizuális kultúra tantárgyakat. Ezzel párhuzamosan a  kaposvári egyetem pedagógiai szakán most végzem a technika műveltségterületet.

Nevelő-oktató tevékenységem során megtanultam a tanítói mesterség minden „csínját-bínját”, melyet eredményesen alkalmazok a munkám során: az életkori és képesség szerinti differenciálást, az osztályfőnöki segítségnyújtás minden formáját.  Az elmúlt évek alatt az összes tantárgy oktatására lehetőségem adódott, így sok tapasztalatot szereztem.

Pedagógusként nagy hangsúlyt fektetek az érzelmi nevelésre, hiszen a szeretet és a figyelem fontos a tanulásban. Ez ad a kisgyereknek egy biztonságérzetet, ami a mindennapjaihoz szükséges.

Pedagógiai hitvallásom alapja, hogy hiteles legyek, s tanulóimnak követhető példát mutassak. Törekszem a következetességre, fontosnak tartom a közösség által épített szabályok betartását és betartatását. Igyekszem a gyerekeket jó közösségé formálni, hagyományinkat és ünnepeinket ápolni. Vallom, hogy minden kisgyermeket egyéni bánásmóddal, képességeit maximálisan kibontakoztatva érdemes nevelni-oktatni.

Szakmai ismereteimet folyamatosan bővítem, igyekszem változatos módszereket és eszközöket alkalmazni. Tanításomban törekszem a játékosságra, az élményszerzésre a tapasztalatszerzésre.

Hiszem, hogy minden gyerek tehetséges és nekünk kell megtalálni, hogy miben.

Rácz Tamás vagyok, a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola tanítója. 2007. szeptember 1-től vagyok az intézmény dolgozója. 1986-ban végeztem a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán.

Két leánygyermekem van. Az egyik már felnőtt, 27 éves. A másik a Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója. Párom szintén pedagógus, a Somssich Imre Általános Iskola igazgató-helyettese Hetesen.

Mielőtt Taszárra kerültem 21 évig dolgoztam tanítóként Somogysárdon, és fél évig az Eötvös Kollégiumban. 2016-ban a pedagógus minősítés keretében Pedagógus II. minősítést szereztem.

Jelenleg a 4. osztály osztályfőnöke vagyok. Tantárgyaim: matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés. Munkám során szerencsém volt a 6 évestől 18 éves korig oktatni. Nagy sikeremnek tartom, hogy minden korosztály elfogadott, mindegyikkel megtaláltam a közös hangot, a bizalmába fogadott.

Egész életemben végig kísért a sport: sportolóként, majd oktatóként is. 12 évig vezettem atlétika szakkört Somogysárdon. Tanulóimmal számos sikert értünk el. Taszáron több évig oktattam teniszt, jelenleg tömegsport szakkört vezetek.

Célkitűzésem, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában, és biztos alapokat kapjanak. Fontos megteremteni a szülő – gyermek – pedagógus hármas egységét, mivel így összedolgozva tudjuk a legjobbat kihozni gyermekeinkből. Ez alapozza meg a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a gyerekek, mind a szülők számára.

Nagyon fontosnak tartom az egyéni bánásmódot. Hiszek a jóindulatban, a humorban, az együtt gondolkodásban. Fontos számomra a tanítás és nevelés egyensúlya. Az elfogadásra, egymás tiszteletére és segítésére való nevelés tanítói tevékenységem alapja.

Célom gondolkodó, önálló, saját és társai érdekeit kulturáltan képviselő gyerekeket útra bocsátani.

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

Tisztelettel: Takács Kata - Rácz Tamás

© 2010 taszariskola.hu - Minden jog fenntartva.